• Bij Reservatie verklaard de klant zich akkoord met de algemene voorwaarden.
 • De reservatie is pas geldig na het betalen van het gevraagde voorschot.
 • De huurder kan zich niet beroepen op een schadevergoeding bij annulatie door de verhuurder.
 • De borg en het huurgeld dienen betaald te worden voor aanvang van de huurperiode.
 • Indien de verhuurder van mening is dat de gehuurde goederen risico lopen door nefaste weersomstandigheden e.d., kan hij de overeenkomst eenzijdig opzeggen. Het gestorte voorschot wordt terugbetaald.
 • Het springkasteel mag enkel geplaatst worden op een gladde, propere ondergrond. Nooit op kiezel of op enig andere ruwe ondergrond.
 • Het is verplicht het springkasteel te verankeren hetzij met zandzakken hetzij met piketten.
 • Schoenen, speelgoed, eten en drinken zijn ten strengste verboden op het springkasteel.
 • Er dient steeds een bekwame meerderjarige begeleider aanwezig te zijn.
 • De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de hele huurperiode (zowel voor vandalisme diefstal of andere beschadigingen) en dient de goederen in dezelfde staat terug in te leveren.
 • De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of andere schadelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde materiaal.
 • Bij het niet of niet tijdig leveren of foutieve levering kan er door de huurder geen schadevergoeding gevraagd worden .
 • De huurder zal de verhuurder bij beschadiging steeds op de hoogte brengen, dit op het moment dat het gebeurt, op het nummer 0477 818 815.
 • Bij beschadiging of verlies van de gehuurde goederen is de huurder gehouden tot betaling van de nieuwprijs van de gehuurde goederen aan de verhuurder of de herstelling. De borg zal bij deze ingehouden worden.
 • Indien het gehuurde materiaal niet binnen de afgesproken uren teruggeleverd wordt, zal een extra huurdag aangerekend worden. Indien het materiaal niet binnen de 24u na het verstrijken van het afgesproken tijdstip, retour geleverd wordt, zal er aangifte gedaan worden van diefstal.
 • Bij annulatie binnen de periode van 30 dagen voorafgaand aan het evenement wordt er een administratieve kost van 25 euro in rekening gebracht. Bij annulatie 14 dagen voor het evenement wordt de gehele huur in rekening gebracht. Annulatie bij uitzonderlijke gevallen (sterfte of ziekte) en slecht weer is kosteloos.
 • De gehuurde goederen mogen niet verder verhuurd worden.
 • Teko-rent blijft ten alle tijden eigenaar van de gehuurde goederen